Yshopnoosa.com

Hur du sparar ett Word-dokument som en RTF

Det finns många saker att med ett Word dokument efter den är klar; skriva ut det, ladda upp den till en webbplats, e det, granska den eller radera den. Nästan alla användare spara deras Word-dokument, inte bara för eftervärlden, men så de ska ha tillgång till dem vid ett senare tillfälle. Word innehåller en stor meny med olika sätt att spara sina filer, långt mer än bara DOC och DOCX proprietära format som innebär en Word-fil. Spara ett Word-dokument i ett annat format, till exempel eller RTF-format, med ett par klick.

Instruktioner

1 Öppna Word, klicka på fliken "Arkiv" och välj "Öppna".

2 Leta upp Word-dokumentet att spara som RTF och dubbelklicka på den.

3 Klicka på "Arkiv"-menyn igen och välj "Spara som".

4 Dra ner menyn "Spara som typ" och välj "Rich Text Format." Ändrar dokumentets namn och spara mål som önskas, och klicka på knappen "Spara".