Yshopnoosa.com

Hur du skapar en anpassad streckkodsbild

En fri online tjänst kan du skapa dina egna anpassade streckkodsläsare. Skapa streckkoder är användbart om du har gjort en egen produkt eller om du vill spara en hel del information som kan skannas, till exempel i reklamsyfte. Några av de skannrar tillgängliga online-erbjudande olika streckkod typerna; Du måste använda rätt typ för din kod.

Instruktioner

1 Gå till BarcodesInc, BarcodeSoft eller Online Barcode Generator.

2 Ange eventuella alternativ för din streckkod, som typ och storlek.

3 Ange parametern huvudsakliga streckkod i lämplig ruta.

4 Klicka på "Make" eller "Skapa streckkoden."