Yshopnoosa.com

Hur till Check min Mozilla Firefox inställningar

Firefox är namnet på den gratis webbläsare som produceras av Mozilla foundation, som producerar andra fri, öppen källkod, såsom Thunderbird e-postklient. Mozilla Firefox är en robust webbläsare webbapplikation som kan lagra många olika inställningar, inklusive olika nivåer av sekretess- och flera startsideflikar som öppnas automatiskt när webbläsaren startas. Webbläsaren Mozilla Firefox kan ändras genom att kontrollera inställningarna.

Instruktioner

1 Öppna Firefox.

2 Klicka på orange "Firefox" menyn i det övre vänstra hörnet.

3 Klicka på "Alternativ".

4 Kontrollera inställningarna för Mozilla Firefox, som är uppdelad i avsnitt ligger under enskilda flikar. Flikarna innehåller "Allmänna," "Flikar," "Innehåll," "Program", "sekretess," "Säkerhet", "Sync" och "Avancerad".

5 Klicka på "OK" när du är klar.