Yshopnoosa.com

Hur man ska bemöta ett RSVP via e-post

Hur man ska bemöta ett RSVP via e-post

Om du öppnar en bröllopsinbjudan som innehåller RSVP information men saknar ett svar kort, inte panik. I stället logga in på ditt e-postkonto och en snabb signal att ange om du planerar att närvara vid bröllopet eller inte. Dessutom är det acceptabelt att bemöta ett RSVP via e-post om du försummar att fylla i svar kortet i tid och vill se till att dina värdar vet dina avsikter.

Formella eller informella språk

Om du inte har en nära relation med det par som är gifta, är det lämpligt att skriva ett formellt svar som härmar en standard RSVP svar kort. Ange ditt namn och namnet på din gäst och om du planerar att delta. Till exempel, "Mr och Mrs Rob Smith acceptera med glädje din vänliga inbjudan för firandet den 18 juli." Om du inte kan delta, ersätta "acceptera med glädje," med en rad som "beklagar att de ska vara förhindrad att delta." Om inbjudan från en nära familjemedlem eller vän, är en informell svar perfekt. Till exempel kan du skriva, "Kära Mike: vi är glada att bjudas in och kan inte vänta att fira med dig." Det är rätt etikett att alltid besvara en OSA så snabbt som möjligt vid mottagningen.