Yshopnoosa.com

Hur exporterar jag filer från en MS Excel-kalkylblad till MS Word göra etiketter?

Använda Microsoft Excel-kalkylblad i Microsoft Word är ett effektivt sätt att skapa etiketter. Denna process använder dokumentkoppling i Word. När du öppnar funktionen Koppla dokument i Word, kan du använda Excel-kalkylbladet som datakälla för etiketterna. När du gör detta, se till att din Excel-kalkylblad innehåller kolumnrubrikerna så att du kan identifiera informationen i kolumnerna. Detta kommer att vara viktigt när du dra data i din kopplade etiketter.

Instruktioner

1 Spara din Etikettinformation i Excel 2007. Kontrollera att dina celler har kolumnrubriker som identifierar informationen i varje kolumn (t.ex. namn, adress, stad, stat, etc.). När detta är gjort, spara kalkylbladet genom att klicka på ikonen "Spara" i verktygsfältet Snabbåtkomst.

2 Öppna Word 2007 och klicka på knappen "Utskick" tab. Välj "starta kopplingen av dokument" och klicka på "Etiketter". Kontrollera uppgifter som skrivare och ange den etikett du vill använda genom att välja den från listrutan. Klicka på "OK". Klicka på knappen "Välj mottagare" och välj "Använd befintlig lista". Ändra filtypen "Excel-listan" och bläddra i din dator för sparat Excel-kalkylbladet. Markera filen och klicka på "Öppna".

3 Markera kalkylbladet som innehåller dina etiketter när dialogrutan Välj tabell visas. Klicka på "OK". Lägga till fält i tabellen genom att klicka på knappen "Infoga kopplingsinstruktion". Klicka på det fält som ska läggas till din etikett. Lägga till avstånd och skiljetecken som behövs. Förhandsgranska etikett genom att klicka på knappen "Förhandsgranska resultatet".

4 Slutför etiketterna genom att klicka på knappen "Avsluta & sammanfoga". Välj "Enskilda dokument" och "Alla". Kopplingen kommer att slutföra sig själv genom att öppna ett nytt dokument med de nya etiketterna. Skriva ut eller spara etiketterna för framtida bruk.