Yshopnoosa.com

Hur till flytta filer från Microsoft Outlook till C-enheten

E-post kan skickas som innehåller en bifogad fil. Vissa filtyper kan bifogas ett e-postmeddelande och skickas bland annat Word-dokument, Excel-kalkylblad och bildfiler. Om filerna är bifogade och skickas via Microsoft Outlook, är det lätt att flytta någon av filerna från email i C-enheten, om det behövs. Du kan flytta filer från Outlook till C-enheten med bara några klick på musen.

Instruktioner

1 Öppen den email som innehåller den fil som måste flyttas genom att dubbelklicka på den e-post.

2 Välj den bifogade filen genom att klicka en gång på den.

3 Tryck Ctrl och C. Detta säger datorn att kopiera filen.

4 Öppna C-enheten genom att klicka på "Start", sedan "min dator" och dubbel på C-enheten.

5 Enkelklick i fönstret där filen ska klistras.

6 Tryck på Ctrl och V. Filen kopieras nu till C-enheten.