Yshopnoosa.com

Hur du formaterar ändringar i Excel-diagram när du klistrar in i PowerPoint

Om du har skapat ett diagram i Excel, kan du använda det i andra Microsoft Office-program som PowerPoint. När du klistrar in ett Excel-diagram i en PowerPoint-bild, kanske du vill behålla de ursprungliga formateringsändringarna. Om du vill behålla den ursprungliga formateringen snarare än att använda standardformateringen PowerPoint, är det lätt att göra så.

Instruktioner

1 Välj Excel-diagrammet du vill infoga i PowerPoint. Klicka på knappen "Kopiera" i verktygsfältet högst upp på sidan.

2 Öppna i PowerPoint-bilden som du vill klistra in diagrammet i och klicka på knappen "Klistra in". I diagrammet visas i bilden.

3 Klicka på knappen "Klistra in alternativ" som visas bredvid diagrammet och välj "Bevara källformatering" från droppa-ned menyn som öppnas. Detta håller de ändringar du gjort att formateringen i Excel.

Tips & varningar

  • Om du inte ser knappen "Inklistringsalternativ" bredvid diagrammet, kan du behöva slå på den. Klicka på Microsoft Office-knappen och välj "PowerPoint-alternativ" från menyn som öppnas. Klicka på fliken "Avancerat" och markera "Visa Inklistringsalternativ knappar." under "Klipp ut, kopiera och klistra in" Klicka på "OK".