Yshopnoosa.com

Hur man sätter ett lösenord på en PDF-fil på Linux

Portable Document Format (PDF) har utvecklats av Adobe som ett sätt att skapa statiska dokument som kan läsas på alla operativsystem, så länge användaren har PDF-läsare programvara installerad. Dokumenten kan inte redigeras utan särskild programvara. Om du vill skydda känslig information i ett PDF-dokument, kan du kräva att användaren ange ett lösenord. Operativsystemet Linux använder pdftk (PDF toolkit) Lägg till lösenord till PDF-dokument.

Instruktioner

1 Hämta och installera paketet pdftk. Paketet kan hämtas från din distribution programvarudatalager eller från webbplatsen pdftk (se resurser).

2 Öppna ett terminalfönster. Terminal-fönstret finns under "Verktyg", "Systemverktyg", "Tillbehör" eller "XShells" och kallas "Terminal," "Terminal" eller "Xterm," beroende på din distribution.

3 Skriv den kommandot "pdftk original.pdf utgång new.pdf user_pw snabb" att skapa en ny PDF-fil som kommer att visas för användaren ett lösenord. Ersätt "original.pdf" med namnet på den ursprungliga PDF-filen. Ersätt "new.pdf" med namnet du vill ge den nya PDF-filen.

4 Ange lösenordet för filen när du uppmanas.