Yshopnoosa.com

Hur man överför en FreeMind tankekarta till ett Word-dokument

FreeMind är ett gratis mind-mapping mjukvara skriven i Java. Du kan exportera en karta som skapats i FreeMind i ett Word-dokument med hjälp av verktyget "Export". Detta är en användbar funktion som tillåter dig att dela dina kartor med individer som inte kanske har FreeMind installerat på sina datorer. Denna process skapar tomt Word-dokument. Men när överföringen är klar, du kan öppna Word-dokumentet och lägga till, redigera eller ta bort innehåll. Du kan också behöva administrativa rättigheter att fullgöra denna uppgift.

Instruktioner

1 Öppna kartan som du skapade i FreeMind.

2 Klicka på fliken "Arkiv"-menyn i det översta fältet. Välj "Exportera".

3 Välj det alternativ som säger "Med hjälp av XSLT-..."

4 Öppna filen XSL-märkt "mm2wordml_utf8.xsl." Du hittar filen med följande sökväg: / FreeMind/tillbehör.

5 Skriv namnet på exportfilen som "something.doc" när du ombeds. Välj en destination för att spara Word-filen och klicka på "Exportera".