Yshopnoosa.com

Hur man skapar en gemensam mapp i Microsoft Exchange

Hantera mappar via Microsoft Exchange ger användarna ett sätt att använda Outlook för att offentligt ställa in möten, anteckningar och meddelanden för organisationer att referera. Gemensamma mappar kan skapas för alla att visa, eller en administratör kan skapa en gemensam mapp för endast anställda i en organisation. Du kan skapa mappar genom Exchange-konsolen på e-postservern.

Instruktioner

1 Klicka på Windows "Start" knappen och välj "Inställningar". Välj "Kontrollpanelen" på menyn.

2 Dubbelklicka på ikonen "Administrationsverktyg" och dubbelklicka på ikonen "Exchange Server". Detta öppnar konsolen Exchange.

3 Klicka på ikonen "Verktygslåda". I verktygslådan detaljer, klicka på ikonen "Offentliga mappen Management Console". Klicka på knappen "Öppna verktyg". Detta öppnar fönstret mapp skapas.

4 Klicka på ikonen träd märkt "Standard offentliga mappar." Klicka på knappen "Ny mapp". Detta öppnar ett fönster där konfigurationer är inställda.

5 Ange namnet på den delade mappen i rutan "Namn". Ange den lokal katalogsökvägen för var du vill spara filerna på datorn. Klicka på knappen "New" och mappen skapas.

6 Klicka på "Slutför" på sidan Sammanfattning och stäng Exchange-konsolen.