Yshopnoosa.com

Hur du ansluter en manlig PS/2 till en kvinnlig PS/2

Datorn PS/2 portar har sex pin-anslutningar, ordnade i ett cirkulärt mönster. PS/2 tangentbord och möss har hankopplingar, medan IBM-kompatibla datorer som innehåller PS/2 gränssnitt funktion honkontakter. Många PS/2-kompatibla tangentbord, mus och moderkort tillverkare kommer att färgkoda anslutningar för att underlätta bättre dator setup förlopp. Ansluta en PS/2 tangentbord eller mus till en kompatibel dator är en lätt uppgift som tar mindre än en minut att slutföra, när med hjälp av lämpliga metoder.

Instruktioner

1 Stäng av datorn.

2 Undersök baksidan av datorn och ligger den lilla kricka-färgade PS/2 kvinnliga hamnen.

3 Sätt in manliga PS/2-kontakten för musen i kricka-färgade hamnen, ligger på baksidan av datorn. Se till att små rektangulära kärnan i den manliga musanslutning i linje med rektangulära skåran på kvinnliga porten på datorn.

4 Anslut på tangentbordet Hankontakt till återstående lila-färgade port, med samma metod ovan.

5 Slå på datorn och låt operativsystemet att ladda. Testa funktionaliteten hos mus och tangentbord, så behövs.

Tips & varningar

  • Stäng alltid av datorn innan du ansluter eller kopplar från PS/2 enheter.