Yshopnoosa.com

Hur tar jag bort helt Trend Micro från min dator?

Trend Micro är en programutgivare Trend Micro Internet Security, Internet Security Pro och de antivirusprogram som skyddar datorn från Internethot. Även om ett fast program, vissa användare tycker att det är svårt att helt ta bort produkten med Windows \"Add/Remove Programs\" funktionen. Programmet har dock en inbyggd avinstallationsverktyget som helt tar bort Trend Micro från datorn.

Instruktioner

1 Gå till \"Start\" menyn och välj \"My Computer\" eller \"Computer.\"

2 Dubbelklicka på \"C:\\"-enhet och sedan \"Program Files\" mappen.

3 Dubbelklicka på \"Trend Micro\" mappen och sedan \"Internet Security. \"

4 Dubbelklicka på \"TISSuprt.exe\" fil och klicka på \"[E] Uninstall\"-fliken i den nyöppnade \"Trend Micro Diagnostic Toolkit\" fönster.

5 Klicka på \"Uninstall\" och följ de anvisningarna till uninstall riktningen Mikro och starta om datorn.

6 Navigera till \"Program Files\" mappen igen och ta bort \"Trend Micro\" mapp (om tillgängligt).