Yshopnoosa.com

Hur importera Excel till MySQL

Hur importera Excel till MySQL

Du kan importera Excel-data till MySQL med några rader av kommandon. Excel är en del av Microsoft Office-paketet. Du kan använda Excel för och analysera data och diagram via dess formler och funktioner. Du kan också importera och exportera data till och från Excel-kalkylblad. MySQL är en öppen databas management system. Du kan fritt ladda ner och installera det från MySQL webbplats (se resurser). MySQL har flexibilitet, användarvänlighet, hög utbyggbarhet och kapacitet. Det ger en integrerad arbetsplats för utvecklare och dataadministratörer.

Instruktioner

1 Dubbelklicka på ditt Excel-ark för att öppna den. Klicka på "File" och "Spara som" för att spara Excel-data som en CSV-fil. Välj "Andra format" och ange ett filnamn för den sparade CSV-filen. Klicka på "Spara som typ" väljer "Comma avgränsare (*.csv)" och klicka "Spara" för att spara filen.

2 Högerklicka på CSV-filen och välj en text redaktör sådan som Ntepad att redigera den. Se till att orden skiljs ordentligt av avgränsare. Det ska se ut "a, b, c."

3 Klicka på "Start" och "Alla program". Gå till "MySQL Query Browser," "Verktyg" och "MySQL kommandoraden klient" att starta MySQL kommandoraden.

4 Ange följande kod:

LOAD DATA INFILE lokala "path\yourfile.csv" i tabell mysqldatabase.table fält avslutas av '' länkade BY"," "linjer avslutas av '\n' (Fält1, Fält2);.

Köra koden. Detta kommer att importera CSV-filen till mysqldatabase.table. Kolumnerna i CSV avgränsas med kommatecken och genomförandet kommer att avslutas "Ange nyckel" "\n."