Yshopnoosa.com

Hur man använder en EXE i Visual Basic med Perl

Hur man använder en EXE i Visual Basic med Perl

Medan processen att utveckla programvara skiljer sig väsentligt från programmeringsspråk till programmeringsspråk, fungerar alla på samma sätt som när du bygger ditt projekt till en körbar. Du är kvar med ".exe"-fil som du helt enkelt ringa från kommandoraden eller dubbelklicka för att köra. Detta innebär att om du vill använda en körbar fil som du utvecklat med Visual Basic i ett av dina Perlskript, allt du behöver göra är utfärda ett systemanrop i den nödvändiga delen av din källkod.

Instruktioner

1 Hitta den exakta sökvägen till den körbara fil som du gjort i Visual Basic.

2 Skriv "system('exe-dir')" i din källkod vid den punkt där du vill kalla den körbara filen. I denna syntax är "exe-dir" fullt katalogsökvägen till den körbara filen.

3 Gå till nästa rad i din källkod, tryck på knappen fliken och skriv "eller dö"some-meddelande"" där "some-meddelande" är texten du vill visa om anropet till den körbara filen misslyckas. Inklusive denna kod kommer att hindra programmet från hängande eller krascha om samtalet misslyckas.

Tips & varningar

  • Kontrollera att du använder citattecken runt sökvägen till katalogen i parenteserna med ditt system samtal.
  • PERL-skript kan köras på vilken dator som helst med en PERL-tolk, men Visual Basic körbara filer bara köras på Windows. Om du använder en Visual Basic-körbar som en del av dina PERL script, fungerar det inte på Mac OS eller Linux.