Yshopnoosa.com

Hur du ställer in en Proxy för Gmail

Hur du ställer in en Proxy för Gmail

Om du vill kunna komma åt ditt Gmail-konto utan att gå direkt via en webbläsare, är det möjligt att konfigurera en proxyserver för att få tillgång. Detta kan kringgå frågor såsom begränsad tillgång till internet i arbete spetsar, eller andra begränsningar som hindrar dig att få din Gmail. Gemensamma proxyservrar för Gmail inkluderar dator e-postklienter och mobiltelefoner.

Instruktioner

Outlook Express

1 Öppna ditt Gmail-konto. Klicka på "Inställningar" i det övre högra hörnet. Markera alternativet "Aktivera IMAP i Gmail". Klicka på "spara ändringar".

2 Öppna Outlook Express. Välj menyn "Verktyg" och klicka på "Konton". Klicka på "Lägg till" och sedan föreskriva "Mail". Ange ditt namn i fältet "Visningsnamn" och klicka på nästa för att fortsätta. Ange din fullständiga e-postadress i fältet "E-postadress" och klicka "Nästa".

3 Konfigurera din e-postserver. Välj "IMAP" från droppa-ned menyn. Ange "smtp.gmail.com," i fältet "Outgoing Mail (SMTP) Server" och tar tid på "Nästa". Ange din fullständiga e-postadress i fältet "Kontonamn". Klicka på "Slutför". Markera "imap.gmail.com" så under "konto och klicka på"Egenskaper". Klicka på avancerade kranen och kryssrutor som anger att servern kräver en säker anslutning. Anger du "465" i rutan "Utgående e-post". Porten under rubriken "inkommande e-post (IMAP)" bör läsa "993." I fliken "Servrar" kontrollera de som anger att den kräver autentisering och ange användarnamnet och lösenordet för gmail-konto. Klicka på "OK" för att tillämpa och testa.

Apple Mail

4 Aktivera IMAP i Gmail. Öppna ditt Gmail-konto, gå till "Inställningar" och kontrollera "Möjliggöra IMAP" i Gmail alternativ. Spara ändringarna.

5 Öppna Apple Mail. Klicka på menyn "Mail" och välj "Inställningar". Välj fliken "Konton" och klicka på "+" att lägga till ett nytt konto. I "Kontotyp" rullgardinsmenyn väljer du "IMAP". Ange ditt namn och din Gmail-adress i rutorna och fortsätta till nästa sida.

6 Konfigurera e-postservrar. Identifiera den inkommande e-postservern som "imap.gmail.com," och ange din fullständiga e-postadress och lösenord i rutorna. I nästa fönster väljer du utgående e-postserver som "smtp.gmail.com," och kryssa i rutan "Använd autentisering". Ange din e-postadress och lösenord till är klar med konfigureringen.

iPhone, iPad eller iPod Touch

7 Aktivera IMAP i Gmail. Öppna ditt Gmail-konto, gå till "Inställningar" och kontrollera "Möjliggöra IMAP" i Gmail alternativ. Spara ändringarna.

8 Öppna programmet inställningar på enheten. Välj menyn "Mail, kontakter och kalendrar".

9 Lägga till ett konto. Tryck på "Lägg till konto". Knacka på "Gmail". Ange ditt konto e-postadress och lösenord. Spara inställningarna.