Yshopnoosa.com

Hur du använder en fråga att ta bort en post i en tabell i Access

Microsoft Access kan du ta bort en eller fler poster eller tabeller från databasen med Delete-sats. Du kan ta bort poster i Design- eller SQL-vy. För att förhindra oavsiktliga borttagningar, är det viktigt att tabellerna är korrekt konfigurerade. Med hjälp av primära nycklar (unika värden för en post) och normalisering (strukturerad tabeller som innehåller endast data som är specifika för tabellen), kan du eliminera problem när du tar bort en post.

Instruktioner

1 Öppna den databas som du vill ändra i Microsoft Access.

2 Klicka på "Frågor" i navigeringsfönstret. Högerklicka på frågan som inkluderar den post du vill ta bort. Välj "Designvyn" att läsa frågan i designvyn.

3 Klicka på fliken "Design" och välj "Ta bort" panelen "Fråga typ". Alternativet "Ta bort" läggs till i det nedre fönstret.

4 Gå till fältet "Kriterier" text under fältet du vill matcha. Skriv det värde du vill kontrollera. Exempelvis om du vill ta bort en post från tabellen "Anställda" i frågan, kan du ange medarbetarens ID-nummer i textfältet "Kriterier" under fältet "Anställningsnr".

5 Gå till fliken "Design" Klicka på "Kör" i panelen "Resultat".