Yshopnoosa.com

Hur du tar bort sidor i OpenOffice Writer dokument

Hur du tar bort sidor i OpenOffice Writer dokument

Om dokumentet OpenOffice Writer innehåller en yta av tomt utrymme, kan du enkelt ta bort sidor du vill utan att behöva gissa om sidan börjar och slutar.

Instruktioner

Genom att använda verktyget "Icke utskrivbara tecken"

1 Öppna OpenOffice Writer. Öppna ett dokument genom att klicka på "File" och "Öppna". Hitta ditt dokument och klicka på "Öppna".

2 Klicka på "Visa" och "Icke utskrivbara tecken". Dokumentets vy ändras och du kommer se en serie av koder som anger sidbrytningar och annan formatering.

3 Leta upp den omvända "P" symbol, som visar en sidbrytning i slutet av sidan eller punkt innan tomt eller andra oönskade sida som du vill ta bort. Markera symbolen med musen.

4 Tryck på knappen "Backspace" eller "Delete" på tangentbordet för att ta bort symbolen och ta bort sidbrytningen.

5 Tryck på "Delete" upprepade gånger för att ta bort alla tomma rader som kan finnas innan nästa stycke eller sida. Du kommer att se dokumentets rader omformatering.

6 Klicka på "Visa" och "Icke utskrivbara tecken" att stänga av verktyget.

I vyn "Web Layout/Online-Layout"

7 Öppna OpenOffice Writer. Öppna ett dokument genom att klicka på "File" och "Öppna". Hitta ditt dokument och klicka på "Öppna".

8 Klicka på "Visa" och "Online-Layout" eller "Webblayout". Dokumentets vy ändras och du kommer att se ditt dokument i en webbplats-typ vy.

9 Klicka på i början av den sida som du vill ta bort. Tryck på "Delete" för att ta bort sidan. Du kan behöva trycka på "Delete"-knappen upprepade gånger för att ta bort tomma rader före nästa stycke eller sida. Du kommer att se dokumentets rader omformatering.

10 Klicka på "Visa" och "Utskriftslayout" för att återgå till standardvyn för OpenOffice Writer.

Med hjälp av "CTRL" och "Slutet" tangentsekvens

11 Öppna OpenOffice Writer. Öppna ett dokument genom att klicka på "File" och "Öppna". Hitta ditt dokument och klicka på "Öppna".

12 Tryck på "CTRL" och "Slut" för att hoppa till den sista sidan i dokumentet. Använd den här metoden om att ta bort tomma sidor i slutet av dokumentet.

13 Tryck på "Backspace" för att ta bort sidan. Du kan behöva trycka på "Backspace" för upprepade gånger att ta bort flera tomma sidor i slutet av dokumentet.

Tips & varningar

  • Du kan också ta bort en sida i OpenOffice Writer-dokument genom att markera sidan med musen och att trycka på "Backspace" eller "Ta bort". Dokumentet kommer att automatiskt formatera om.