Yshopnoosa.com

Hur översätta affärsregler till en datamodell

Hur översätta affärsregler till en datamodell

En projektledare kan leda initiativ att översätta affärsregler, som är organisationens regler, förfaranden, normer och praxis, till en datamodell. En relationsmodell används vanligtvis för detta ändamål. E.F.Codd utvecklat relationella modellering 1969. Affärsregler har varierande grad av stränghet. Vissa affärsregler kan även vara korrekt men inte kan genomföras som de är. Affärsregler måste praktiskt taget definieras för att vara effektiv.

Instruktioner

1 Uppgift en business analyst eller BA, intervjua affärsanvändare och chefer och att granska manualer och dokumentation att samla kraven i företagets eller avdelningens verksamhet för datamodellen. BA bör säkerställa reglerna är aktuella och ska spela in dem klart och koncist skriftligen. Affärsanalytikeren överförs sedan affärsregler till data modeler eller DM.

2 Tilldela DM att utforma enheter eller tabeller, efter att förstå affärsregler. Till exempel skulle en kolumn som innehåller kundens födelsedatum ha en matematisk regel som kan beräkna ålder och förhindra köp av cigaretter till minderåriga. En annan regel som i det här fallet kan vara att varje kund måste ha ett födelsedatum anges.

3 Instruera DM att konstruera entitetsrelation eller ER, diagram att översätta affärsregler till en datamodell. En datamodell består av entiteter, relationer och viktigast, kardinalitet (en-till-många, 1: 1-). Exempelvis en förälder kan ha många barn och en man kan ha en make, respektive.