Yshopnoosa.com

Hur man beställer program i Windows Autostart-mappen

Om program startar automatiskt när datorn startar upp, kan de finnas poster i mappen Autostart. Denna mapp, tillsammans med systemregistret, bestämmer vilka program laddas när Windows startar. Du kan ta bort program från Autostart-mappen genom att öppna mappen och ta bort dem. Om mappen innehåller många objekt, kan du hitta dem snabbare genom att ändra den ordning som de visas i mappen.

Instruktioner

1 Klicka på Windows "Start"-menyn och klicka på "Alla program". Visas en lista över program.

2 Bläddra genom listan och dubbelklicka på "Startup." Windows Explorer öppnas och visar program i Autostart-mappen.

3 Klicka på "Visa" och välj "Detaljer" Visa kolumnrubrikerna för programfilerna. Dessa rubriker kan omfatta "Namn", "Typ" och "Datum ändrad."

4 Klicka på en av rubrikerna. Windows Explorer kommer beställa program den kolumn som du väljer. Om du klickar på "Ändrad den", visas till exempel programmen i den ordningen.

Tips & varningar

  • Den ordning som du anger i Autostart-mappen har ingen effekt på den sekvens där program laddas när Windows startar. Den här funktionen, finns i Windows 95, är inte längre tillgänglig.