Yshopnoosa.com

Hur du ändrar fönsterstorleken Microsoft Outlook XP

Microsoft Outlook är fullversion e-postklient som levereras med Microsoft Office-svit av program. När Microsoft Outlook öppnas öppnas fönstret fönstret storlek när programmet avslutades senast. Microsoft Windows XP minns fönsterstorleken på Outlook-fönstret som Fönstren i alla andra program, så länge det inte är maximerat. Ändra storlek på fönstret Microsoft Outlook XP, först se till Outlook-fönstret är inte maximerat.

Instruktioner

1 Öppna Microsoft Outlook. Kontrollera att fönstret inte är maximerat.

2 Dra det nedre högra hörnet och / eller sidor av fönstret så att fönstret blir den exakta storleken du vill ha den.

3 Stäng fönstret genom att klicka på "X" i det övre högra hörnet.

4 Öppna Microsoft Outlook. Fönstret kommer att ändras till de specifikationer som du valt.