Yshopnoosa.com

Hur till flytta Adobe Creative Suite till ny dator

Hur till flytta Adobe Creative Suite till ny dator

Adobe Creative Suite är ett paket av program som köpte och installerade tillsammans. Typiska paket inkluderar Photoshop, Acrobat, Premiere, Flash, Encore, fyrverkerier, illustratör och mer. Adobe tillåter sviten vara installerade och aktiva på två datorer. Om du ersätter en gammal dator med en ny, måste du inaktivera licens på den gamla datorn innan du installerar Creative Suite på den nya.

Instruktioner

1 Se till att den gamla datorn är ansluten till internet. Öppna en av program, utom Photoshop eller Acrobat i Creative Suite. Klicka på "Hjälp > Inaktivera..." I popup-fönstret, kontrollera "Radera mitt serienummer från den här datorn efter inaktivering är klar." Klicka på "Inaktivera".

2 Alla program i Creative Suite är nu inaktiva. Installera Creative Suite på den nya datorn och ange licensnummer när snabb.

3 Öppna en av program i Creative Suite. Det kommer att automatiskt ansluta till Adobe och återanvända aktiveringen. Om inte, klicka på "Hjälp > Aktivera..." aktivera ditt program.

Tips & varningar

  • Om "Avaktivera" är nedtonat håll markören över ordet "Avaktivera" tills det blir aktiv.
  • Överföra filer från den gamla datorn innan du skrota den.