Yshopnoosa.com

Hur du omdirigerar till "Ask Jeeves"

Ask.com, tidigare känd som "Ask Jeeves," är en online-sökning motor som du kan använda för att hitta webbplatser av intresse utifrån sökord och fråga-typ frågor. Som webmaster, kan du välja för att omdirigera en av dina webbplatser eller någon sida på din webbplats till en annan sida eller webbplats, till exempel Ask.com. Detta sker genom att infoga HTML-meta koden i källkoden på sidan, som omdirigerar besökarens webbläsare till den utsedda URL på Ask.com.

Instruktioner

1 Öppna sidan som du vill omdirigera till Ask.com i en HTML-redigerare eller textredigerare.

2 Infoga följande kod mellan öppnandet "< head >" och avslutande "< / head >"-taggarna på sidan:

< meta HTTP-EQUIV = "Uppdatera" content = "0; URL = http://ask.com ">

3 Ersätt "0" i ovanstående kod med antalet sekunder du vill att sidan ska vänta innan du omdirigerar till Ask.com. Lämna värdet satt till "0" om du vill att besökaren ska omdirigeras direkt till Ask.com.

4 Spara den ändrade sidan och ladda upp den till din webbserver. Öppna din webbläsare, navigera till din webbplats och bläddra på sidan för att kontrollera att det ordentligt omdirigerar dig till Ask.com.