Yshopnoosa.com

Hur du använder Fjärrhjälp med ett annat undernät

Fjärrhjälp-komponenten används port 3389 till tunnel den inkommande och utgående trafiken. De flesta datorer är konfigurerade för anslutning när på samma undernät på lokal nivå. Dock för att ansluta till en dator i ett undernät som skiljer sig från ditt nätverk, kommer att du behöva skapa en portforwarding regel i Windows-brandväggen. Denna regel tillåter inkommande och utgående anslutning till fjärrdatorns IP-adress via port 3389 på datorn.

Instruktioner

1 Tryck på "Windows" och "R" för samtidigt på tangentbordet. Detta visar en springa låda på botten av skärmen.

2 Skriv "Firewall.cpl" och klicka på knappen "OK". Inställningar i Windows-brandväggen öppnas i ett nytt fönster.

3 Klicka på "Tillåt ett program eller en funktion i Windows-brandväggen" på det lämna glasruta. En lista över undantag regler visas i den högra rutan.

4 Klicka på knappen "Ändra inställningar" nedan undantag reglerna.

5 Klicka i kryssrutan bredvid "Fjärrhjälp" och klicka sedan på knappen "OK" längst ner. Denna ändring träder omedelbart i kraft.