Yshopnoosa.com

Hur bli av en Unresponsive Skriften

Skript är ett kraftfullt verktyg för systemadministratörer, så att tråkiga eller repetitiva aktiviteter ska utföras av datorn i stället för administratören. Skript själva är kort, uppgiftsspecifika bitar av kod, skriven för ett enda syfte, till exempel formatering för en fellogg för rapportgenerering, och är allmänt lättare att skriva än storskalig programvara. Det finns många skriptspråk tillgängliga för systemadministratörer, som Perl och Python. När ett skript är inte svarar, finns det ett enkelt sätt att stoppa det skriptet.

Instruktioner

1 Öppna en konsol genom att öppna programmet Terminal.

2 Ange kommandot "topp". I den resulterande utskriften, titta på kolumnen "Kommando" för språket i ditt skript (t.ex., Perl).

3 Skriv ned numret i kolumnen märkt "PID" som motsvarar ditt skriptspråk. Tryck på "q" att sluta topp ansökan.

4 Skriv kommandot "sudo kill PID," där "PID" är det nummer du skrev tidigare. Ange ditt lösenord när begäret. Skriptet avslutas nu.