Yshopnoosa.com

Hur konvertera en sträng till UTF-8 med Java

I programmeringsspråket Java koda String-objekt de tecken de innehåller med hjälp av Unicode-standarden. Dock i många vanliga program, teckensträngar måste konverteras till formatet UFT-8 innan som överförs via nätverk eller skickas till Unix-datorer. Du kan anropa metoden "getBytes()" (ingår i standard Java bibliotek) för att konvertera en sträng till UTF-8.

Instruktioner

1 Inkludera följande rad i början av din Java-kod:

import java.lang.*;

2 Deklarera en matris med byte att hålla resultatet av omvandlingen (inte är i Unicode längre, UTF-8 strängen kommer att representeras av en matris med byte):

byte [] utf8Result;

3 Konvertera mellan Unicode- och UTF-8 som i följande exempelkod:

utf8Result = myString.getBytes("UTF-8");

Ersätt "myString" med namnet på objektet String som innehåller strängen som ska konverteras. Efter att ha exekverat denna linje, innehåller byte-array "utf8Result" UTF-8 motsvarar den ursprungliga strängen.