Yshopnoosa.com

Hur du använder kommentarstaggen i XML

Skriva bra kod är svårt. Dagens avancerade hårdvara utnyttjas bara fullt vid dess programvara instruktioner är lika sofistikerade. Det gör instruktion koden svår att läsa. Med kommentarer i kod ger alla möjlighet att skaffa sig en bättre förståelse av den verkliga innebörden av den ibland kryptiska programmeringen. XML är inget undantag och använder kommentars-Taggar i ett XML-dokument ökar dess läsbarhet och professionalism. En XML-kommentarstaggen ser ut som en HTML-kommentar. Här är ett exempel: <!-- My XML Comment --> .

Instruktioner

Skapa dokumentet

1 Skapa ett XML-dokument med hjälp av antingen en XML-redigerare eller en enkel textredigerare som anteckningar.

2 Klicka på "File" och sedan "Ny" för att skapa en ny fil om du använder Anteckningar.

3 Klicka på "File" nästa, sedan "Spara som".

4 Välj "Alla filer" från menyn "Spara som" i dialogrutan "Spara som".

5 Din fil med hjälp av en ". XML"filtillägg och klicka på"OK"för att avsluta.

Skapa på kommentaretiketten

6 Skapa ett giltigt XML-dokument. Till exempel: <?xml version="1.0"?>

7 Lägga till en kommentar tagg i XML-dokumentet. Till exempel: <?xml version="1.0"?>

<!-- My XML Comment -->

Tips & varningar

  • Med hjälp av en XML-redigerare kan hjälpa hastighet utvecklingstiden och minska antalet fel.
  • Validera XML-dokument före distributionen till Internet.