Yshopnoosa.com

Hur man håller Windows Media Player-processen kan startas

Windows Media Player är programvara som spelar musik och videor och visar digitalfoton. Den finns på Microsoft Windows XP, Vista och 7 som en del av operativsystemet. Om Media Player startas automatiskt varje gång du startar datorn, kan du inaktivera programmet så att det inte är inkluderat vid start. Öppna konfigurationsverktyget för Microsoft System för att göra denna enkla förändring.

Instruktioner

1 Klicka på "Start"-menyn och skriv "msconfig" i sökrutan. Tryck på "Enter".

2 Gå till fliken "Start" granska listan och leta efter "Windows Media Player" eller en liknande variant ligger under kolumnen "Autostartobjekt".

3 Klicka på kryssrutan bredvid etiketten som ska ta bort markeringen.

4 Klicka på knappen "Verkställ" och sedan på "OK" för att lämna "Systemkonfiguration". Nästa gång du startar om datorn, kommer att Windows Media Player inte lansera.