Yshopnoosa.com

Hur till Uninstall Fönstren Vista & lägga Fönstren XP på min maskin

Även om operativsystemet Windows XP är äldre än Windows Vista, kan du installera XP över Vista om du vill använda det på datorn istället för att använda Windows Vista. Om du installerar Windows XP över den aktuella installationen av Windows Vista effektivt raderar Vista och alla data som finns i den, så tillbaka upp någon information från din Vista arbetsdrift systemet för början.

Instruktioner

1 Starta om datorn (om det redan är på) eller slå på den (om den är avstängd).

2 Sätta din Windows XP-CD i datorn och tryck på valfri tangent när meddelandet "Tryck på valfri tangent för start från CD" visas på bildskärmen.

3 Tryck på "Enter" på tangentbordet för att starta före installationen förlopp och tryck på "F8" på tangentbordet för att gå med på Windows XP installation avtalet.

4 Tryck på "D" för att ta bort partitionen som för närvarande har Windows Vista installerat och tryck på "L" för att bekräfta borttagningen. Tryck på "Enter" för att välja den enhet som du vill skapa en ny partition för Windows XP.

5 Tryck på "Enter" för ytterligare två gånger att installera partitionen, formatera hårddisken och starta installationen. Om så begärs, ange XP produkt licensnyckel och tryck på "Nästa" för att avsluta installationen.