Yshopnoosa.com

Hur man läser streckkoder i Excel

Streckkod symboler består av ett antal angränsande barer av varierande bredder och utrymmen från fördefinierade koder. En streckkodsskanner används för att läsa eller Skanna streckkoden symbolen för att avkoda den information som den representerar. När symbolen är skannas av en handhållen dator eller behandlingen enhet, kan det sedan användas av datorprogram att spåra inventering och utföra andra funktioner. Microsoft Excel är ett datorprogram som kan göra använda av streckkod information för att bedriva affärsverksamhet.

Instruktioner

1 Anslut streckkoder till datorn med dess "tangentbord kil gränssnittskabeln." Keyboard wedge kabel gränssnittet liknar skrivarens datoranslutning och endast skiljer sig i att det finns ett samband mellan streckkoder och datorns serienummer eller USB-port. Kabeln kommer som en standard periferi med handhållna streckkodsläsare.

2 Öppna Microsoft Excel på datorn efter streckkoder är ansluten till datorn.

3 Vänsterklicka på Microsoft Excel-cell för att ange streckkod information och skanna streckkod för att läsa in den i Microsoft Excel.

4 Visa data i Excel-filen som är en översatt bild av streckkoden informationen.