Yshopnoosa.com

Hur man kopierar & byta namn på en fil med datumstämpel i DOS

Hur man kopierar & byta namn på en fil med datumstämpel i DOS

Många år sedan, DOS utgjorde grunden för datorfunktioner och många erfarna datoranvändare och datatekniker minns fortfarande de gamla DOS-kommandona. Även om DOS har till stor del ersatts med mer användarvänliga grafiska gränssnitt, finns det fortfarande tider när datoranvändare kommer att behöva gå tillbaka till de gamla kommandona. Att veta hur man kopiera och byta namn på filer i DOS kan vara en stor hjälp när du behöver ändra filnamnstillägget eller göra andra ändringar i egenskaperna för en viss fil.

Instruktioner

1 Logga in på datorn och klicka på \"Start\" knappen. Välj \"Run\" från menyn och skriv \"cmd\" i rutan.

2 Vänta på DOS-fönster öppna och skriv \"cd path\" ändra till den katalog som innehåller den fil du vill kopiera eller byta namn på. Till exempel, om filen är i \"Documents\" mapp på \"C\" drive, skriver du \"cd Documents\" att ändras till den mappen.

3 Skriv \"rename nuvarande filnamn nya filename\" i Kommandotolken. Till exempel att byta namn på en fil som heter file1.txt till file2.old skriver du \"rename file1.txt file2.old\" i Kommandotolken.

4 Skriv \"copy filnamn newfolder\" kopiera en fil från en mapp till en annan. Till exempel vill kopiera en fil med namnet \"Vacation\" från mappen dokument i mappen bilder, skriver du \"copy Vacation C:\Pictures\" i Kommandotolken.