Yshopnoosa.com

Hur justera tröskeln i Photoshop Elements

Hur justera tröskeln i Photoshop Elements

Adobe Photoshop Elements ger amatörer och professionella fotografer både en enkel, lätt att använda sätt att redigera och manipulera digitala bilder. Programmet tillåter användare att skapa unika sammansättningar med lätthet. Justera tröskeln till ett fotografi kan lägga kontrast till bilden genom att ge den en svart och vit look, som användaren kan justera.

Instruktioner

1 Starta Adobe Photoshop Elements programmet och öppna fotografi eller sammansättning som du vill redigera.

2 Klicka på "Bild," "Justeringar" och sedan "Threshold" i programfältet överst på skärmen.

3 Klicka och dra i skjutreglaget i dialogrutan Justera tröskelvärdet som behagar dig.

4 Klicka på "OK" för att tillämpa tröskelvärdet på bilden.