Yshopnoosa.com

Felsökning Gigaware USB till seriell kabel

En Gigawre USB till seriell kabelanslutning kan du ansluta äldre följetong baserade enheter till en nyare dator med bara USB-anslutningar. Detta är en enda kabel som går från datorn till maskinvaran och vanligtvis fungerar utan problem. Men om datorn inte upptäcker den ansluten maskinvaran, måste du felsöka Gigaware USB till seriell kabelanslutning

Instruktioner

1 Kontrollera kabelanslutningen. Kontrollera att USB-sidan av kabeln är helt isatt i USB-porten på datorn och den seriella änden av kabeln är helt isatt i en serial-enhet.

2 Installera alla drivrutiner som finns med Gigaware USB till seriell kabelenhet. Eftersom du omformar en USB-port till en seriell anslutning, datorn måste du installera de medföljande drivrutinerna. Dessa finns tillgängliga på en medföljande installations-CD.

3 Koppla bort USB-sidan av kabeln och sätt in det i en annan USB-port på datorn. Ibland dör USB-portar, orsakar en misslyckad anslutning. Ansluta USB-kabeln till en annan Anslutningsport korrigerar problemet.

4 Kolla strömmen på den anslutna seriella enheten. Om utrustningen inte drivs på datorn kommer inte att upptäcka den seriella hårdvaran.

5 Installera drivrutiner för den seriella hårdvaran. Även med drivrutiner för kabeln installerat behöver du de medföljande drivrutinerna för seriell maskinvara installerad också.