Yshopnoosa.com

Hur du ändrar filnamnstillägget UNIX

Datorer lagrar information genom att organisera det i filer. Varje fil har ett namn, bland andra attribut som storlek. I Unix operativsystem betraktas filer som bara sekvenser av byte--oberoende av samma innebörd som dessa byte av program som använder filerna. Ingen Filattributet identifierar om en fil innehåller löneposter eller en digital bild. Därför följa användare och program en konvention av tillägg till filnamn att identifiera innehållstyper; exempelvis kan namnet på en textfil sluta med tillägget ".txt". Du kan ändra filtillägget för en fil på Unix.

Instruktioner

1 Logga in Unix-systemet som alla användare med skrivbehörighet till katalogen som innehåller filen vars utsträckande du vill ändra.

2 Ändra den aktuella katalogen till den som innehåller filen. Exempelvis skriv detta kommando i en kommandotolk:

CD /home/carol/temp

Ersätt "/ home/carol/temp" med sökvägen till mappen som innehåller filen. Tryck på "Enter".

3 Ändra filnamnstillägget med Unix "mv" kommandot. Exempel: Skriv kommandot:

MV jerop.doc jerop.txt

Ersätt "jerop.doc" med nuvarande namnet (inklusive förlängning) av filen vars utsträckande du vill ändra. Byt ut "jerop.txt" med samma namn, men med den nya utbyggnaden. Tryck på "Enter". På den punkten, kommer Unix-filsystem ha ändrat filtillägget till det nya värdet.