Yshopnoosa.com

Hur du återskapar en Exchange 2003-postlåda

Hur du återskapar en Exchange 2003-postlåda

Exchange Server är en Microsoftprodukt som används till värd email adresser och kommunikation. Om en postlåda skadas, försöker Exchange-administratör fixa filerna med hjälp av en återskapandeprocessen. Operationen är tillgängliga i Microsoft Exchange System Manager. Funktionen Återskapa reparerar skadade filer återskapas arkiverade e-post och återställer alla saknade användaren upplever i Outlook-klienten.

Instruktioner

1 Klicka på Windows Start-knappen och välj "Alla program". Välj "Administrationsverktyg" och klicka sedan på "Exchange Server System Manager."

2 Klicka på ikonen "Administrativa grupper", och klicka sedan på namnet på Exchange-servern. I listan med alternativ, klicka på "Brevlådor". Slutligen, i denna grupp, klicka på den användarpostlåda om du vill återskapa.

3 Klicka på fliken "Allmänt". Klicka på knappen "Bygga" i listan av mottagaren Update Service (RUS). Det kan ta flera minuter för postlådan att bygga upp, beroende på storleken på användarens postlåda.

Tips & varningar

  • Se till att användaren inte är ansluten till postlådan när det håller på att återuppbygga.