Yshopnoosa.com

Hur nära en VFP EXE som körs i Aktivitetshanteraren

Om du vill stänga en instans av VFP.exe som körs på din dator, kan du använda Windows Task Manager, som håller reda på alla program, tjänster och processer som körs på datorn vid en given tidpunkt. Task Manager ger dig också ett sätt att manuellt stänga dessa program, vilket kan vara användbart om programfönstret har slutat svara eller bara finns i bakgrunden på din maskin.

Instruktioner

1 Högerklicka på Windows "Start" baren (kallas "Aktivitetsfältet") och klicka på "Starta Aktivitetshanteraren" för att öppna Aktivitetshanteraren.

2 Klicka på "Processer."

3 Klicka en gång på "VFP.exe."

4 Klicka på "Avsluta processen." Klicka på "OK" i det nya fönstret för att stänga VFP.exe och stoppa den från att köras på din dator.