Yshopnoosa.com

Hur man ändrar 64-bitars Internet Explorer till 32-bitars

I Microsoft Windows Vista-operativsystemet, det finns Internet Explorer fel som kan uppstå i vissa X 64 (kallas även 64-bitars) system efter vissa uppdateringar installeras. Detta fel är förödande som Internet Explorer kommer att omedelbart stänga på mötande felet. Lyckligtvis för Vista X 64 förbrukaren, det finns två versioner av Internet Explorer installerat (med inga märkbara skillnader), en 64-bitars version och en 32-bitarsversion, och 32-bitars versionen möter inte detta fel. Genom att ändra 64-bitars Internet Explorer genvägen målet till sökvägen för 32-bitars Internet Explorer, kan användare lyckas eliminera felet.

Instruktioner

1 Högerklicka på önskad genvägen till din 64-bitars Internet Explorer och välj \"Properties\" från snabbmenyn.

2 Klicka för att öppna \"Shortcut\" tab (om nödvändigt) och sedan ta bort de aktuella-sökvägarna i \"Target\" och \"Start in\" textfält.

3 Skriv text \"C:\Program Files (x 86) \Internet Explorer\iexplore.exe\" in i \"Target\" text fältet och skriv sedan \ "% HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\" in i \"Start in\" textfältet.

4 Klicka på \"Apply\" sedan \"OK\" att spara dina ändringar. Dubbelklicka på genvägen. Internet Explorer 32-bitars lanseras nu i stället för Internet Explorer 64-bitars.