Yshopnoosa.com

Hur att beräkna en persons ålder med hjälp av Microsoft Excel

Hur att beräkna en persons ålder med hjälp av Microsoft Excel

Microsoft Excel är inte bara för att hålla reda på stora mängder data och att göra databaser. I kalkylprogram är användbart för att utföra beräkningar, särskilt om du ska utföra beräkningar ofta. Det kan vara bra att veta en persons ålder. Till exempel, du kanske har en lista över personer som är berättigade till förmåner vid en viss ålder, och du vill veta hur gamla de är. Genom att sätta en persons födelsedatum till Excel, tillsammans med dagens datum, kan du få Excel att beräkna en persons ålder.

Instruktioner

1 Skapa en kolumn med data som innehåller födelsedatum för varje person som du vill beräkna åldern för.

2 Markera cellen till höger om den översta födelsedagen.

3 Kopiera och klistra in följande formel i den markerade cellen:=ROUNDDOWN((TODAY()-B1)/365,0)

4 Ersätt "B1" med födelsedatumet cell nummer direkt till vänster.

5 Kopiera formeln till resten av cellerna intill födelsedatum.

Tips & varningar

  • Formeln från stegen ovan finner antalet år gammal en person är genom att dividera med 365. Om du vill veta hur många dagar gammal en person är, bara inte dividera med 365.