Yshopnoosa.com

Hur du infogar en Excel-Cell till Word

Hur du infogar en Excel-Cell till Word

Microsoft Word och Microsoft Excel är båda integrerade delar av Office-paketet, så att de naturligt arbeta bra tillsammans. Du kan infoga ett Excel kalkylbladscell eller ett cellområde i ett Word-dokument, och det verkar bara som det skulle i Excel. Du har möjlighet att bädda in objektet i Word eller länka till den. När du länkar ett objekt, kan du redigera det i Excel och Word kommer automatiskt att uppdatera det.

Instruktioner

1 Öppna ett befintligt dokument i Microsoft Excel.

2 Markera den cell som du vill infoga i Word. Markera flera celler om du vill infoga ett dataområde.

3 Håll "Ctrl" och tryck "C" för att kopiera Excel-data. Den kopierade cellen har en begränsningsram runt den.

4 Öppna Microsoft Word-dokument.

5 Placera markören i Word-dokumentet där du vill infoga Excel-data.

6 Klicka på fliken "Hem". I gruppen "Urklipp" klickar du på pilen under klistra "in." Välj "Klistra in Special."

7 Välj "Microsoft Office Excel kalkylbladsobjekt" från "Som" lista. Välj "Klistra in" till bädda in den. Välj "Klistra in länk" länka till Excel-filen. Klicka på "OK".

8 Klicka på "Microsoft Office-knappen" eller "Fil," sedan "Spara" för att spara Word-dokumentet.