Yshopnoosa.com

Hur du ändrar en bildstorlek i en summarisk Inventarielista med FileMaker Pro

FileMaker Pro lagrar bilder i poster med hjälp av "behållare" fält. Dessa fält kan användas för att ändra storlek på bilden automatiskt för att passa de layouter som de ska placeras. Arbeta med det läget för att ändra hur bilder visas i din på skärmen formulär och utskrivna rapporter.

Instruktioner

1 Välj "Layout Mode" från menyn "Visa" att byta FileMakers kontroller till layout redigering.

2 Dra hörnen av platshållarramen runt bilden du vill ändra storlek på tills det är rätt storlek. Flytta någon närliggande fält och textetiketter som krävs för att justera andra objekt till nya storleken på bilden. Du kan använda Filemaker's snap-to-grid och justering verktyg för att göra denna process enklare.

3 Öppna fönstret inspektör om det inte öppnade automatiskt genom att välja "Inspector" under "Visa"-menyn. På fliken "Data" inspektören, justera drop-menyn under "Dataformatering" berätta hur storleksändra bilden att passa inom ramen för FileMaker. I de flesta fall, kommer du vill använda "förminska eller förstora bilden att passa."

4 Välj "Bläddra Mode" under menyn "Visa" att se dina ändringar med en datapost. Upprepa dessa steg och justera layouten tills du har önskat resultat.