Yshopnoosa.com

Återställa dina sparade favoriter

Om din dator har viktiga filer, kan du se till att du aldrig förlorar dem genom att göra kopior av dem. Om webbläsaren Internet Explorer innehåller värdefulla favoriter som du hatar att förlora, kan du säkerhetskopiera dem med hjälp av webbläsarens exportguiden. Du kan aldrig behöva återställa dina favoriter, men om du skulle behöva återställa dem, använda guiden Importera inbyggt i Internet Explorer.

Instruktioner

1 Starta Internet Explorer och klicka på "Fil".

2 Välj "Importera och exportera" och klicka sedan på "Importera från en fil." Klicka på "Favoriter", klicka "Nästa" för att fortsätta.

3 Klicka på "Bläddra". Fönstret Välj bokmärkesfil öppnas och visar din hårddisk filer och mappar.

4 Navigera till mappen som innehåller HTML-filen av favoriterna du vill återställa.

5 Dubbelklicka på mappen för att öppna det och dubbelklicka sedan på den fil som innehåller de exporterade favoriterna.

6 Klicka på "Nästa". Ser du en lista över mappar med namn som "Favoriter" och "MSN-webbplatser." DVS kan du återställa dina favoriter till en av mapparna i listan.

7 Klicka på den mapp där du vill återställa favoriter, klicka på "Importera" och sedan på "Avsluta." Restaurerade favoriter hittar du i mappen du valt.

Tips & varningar

  • Om du exporterade favoriterna, dvs gick du genom guiden som lagrar favoriter i en fil på din hårddisk. Att guiden också får du välja den mapp där du vill lagra filen. När guiden Importera uppmanas att hitta filen, hittar du det i mappen du valde när du exporterade favoriterna. Om någon annan exporterade favoriterna, be personen om namnet på mappen och namnet valt när favoriterna exporterades.
  • Som standard namn Internet Explorer den exporterade filen "bookmarks.htm." Du har dock möjlighet att välja ditt eget namn när du sparar favoriter till en mapp.
  • Byt namn på favoritmappen så att du vet att det är "gamla" favoriter. Kom ihåg att klicka på den mappen att öppna upp dina tidigare favoriter eller hittar du inte dem.