Yshopnoosa.com

Konvertera till Literal i Excel

När du använder Microsoft Excel, har kalkylbladet ofta olika formler i den. Om du har formler refererar till olika celler, sedan ändras varje formel när du ändrar cellen. Dock om du konverterar ditt kalkylblad till literal, ändras sedan dina formler till bara siffrorna i cellen. Detta innebär att om du ändrar andra celler, din formel celler inte längre kommer att förändras. Detta är användbart om du delar kalkylbladet med andra och vill inte ha dem för att se alla dina celler men vill ha dem för att se dina sista nummer.

Instruktioner

1 Klicka på den övre högra rutan i kalkylbladet (ovanför rad 1 och till höger om kolumn A). Detta kommer att belysa alla dina celler.

2 Tryck på "Ctrl" och "C" samtidigt att kopiera cellerna.

3 Öppna ett nytt kalkylblad.

4 Klicka på "Klistra in Special" under fliken "Hem".

5 Välj "Värden" och klicka "OK". Kalkylbladet kommer nu konvertera till de litterala värdena.