Yshopnoosa.com

Hur du dekomprimera filnamnstillägget McAfee ARB

Komprimerade mappar är stor filformat komprimeras till ett mindre lagringsutrymme att undvika att använda alltför mycket utrymme på hårddisken. McAfee ARB filer är komprimerade för att begränsa mängden utrymme som används på din hårddisk. Detta är fördelaktigt för personer som inte har stora hårddiskar, eller för de människor som är ont om utrymme på hårddisken. Windows har ett "expandera" kommando kan du zippa filerna.

Instruktioner

1 Klicka på Windows "Start" knappen. Skriv "cmd" i söktextrutan och tryck på "Enter". Detta öppnar Windows-kommandorad.

2 Skriv "cd \" för att flytta snabbt till rotkatalogen. Skriv "CD-katalog" där "katalogen" är platsen för ARB filerna du vill expandera.

3 Skriv "expandera filnamn" där "filnamn" är filen ARB. Tryck på "Enter". Windows prompt ger dig ett pågående utgång. När produktionen når "100%", är filen fullt utbyggd.