Yshopnoosa.com

Lägga till en bilaga till ett Word-dokument

Lägga till en bilaga till ett Word-dokument

Att lägga till en bilaga i Microsoft Word-dokument kräver användning av separata avsnitt. Detta ger du lagt till kontroll över hur tillägget ska formateras. Med hjälp av rubrikformat kan du skapa en automatisk innehållsförteckning att peka din tillägg. Avsnittet raster och rubriker funktionen på samma sätt som separata sidor och länkar på en webbsida, vilket möjliggör snabb navigering mellan de separata delarna av hela. Så du kan enkelt navigera från kroppen av dokumentet till tillägget och tillbaka igen.

Instruktioner

Definiera sektioner

1 Öppna Microsoft Word och det dokument du vill redigera. Navigera till platsen mellan kroppen och tilläggen.

2 Placera markören på avsnittsbrytningen, Välj fliken "Sidlayout" i menyraden och välj "Bryter."

3 Välj typ av avsnittsbrytning som du vill. Avsnittsbrytning nästa sida kommer att skapa ett nytt avsnitt börjar på nästa sida. Kontinuerlig rasten skapar ett nytt avsnitt men ändras inte till en ny sida. De udda sida och även sidbrytningar skapa ett nytt avsnitt och Startsida nästa en på antingen ett udda eller jämnt. Detta är användbart om du vill att dina tillägg ska på en vänster eller höger sida i en boklayout.

4 Definiera avsnittsbrytningarna mellan bilagorna, om du vill att varje tillägg att använda separat sidnummer, sidhuvuden eller sidfötter annars alla bilagor kan vara i samma avsnitt. Sektioner kan ha sin egen sidlayout, sidhuvuden och sidfötter, sidnumrering, gränser och kolumner som är oberoende från andra avsnitt i dokumentet.

Skapa rubriker

5 Markera rubriken för ditt tillägg på the Home tab i menyraden klickar du på "Rubrik 1" i avsnittet format. Om du inte ser rubrik 1, Använd pilen till vänster om de lista stilarna för att hitta den.

6 Ändra formatet på rubriken till den du vill ha i ditt dokument genom att använda kontrollerna i området teckensnitt på fliken Start.

7 Välj din rubriktext igen, högerklicka på rubrik 1 i avsnittet format och välj "Uppdatera till Match urval". Nu definieras formatet rubrik 1 av den formatering du bara tillämpas.

8 Använd formatmallen Rubrik 1 för alla översta rubrikerna i dokumentet--till exempel bilagor, kapitelrubriker och bibliografier. Du kan använda samma verktyg för att skapa sekundära och tertiära rubriker, om du vill ha underrubriker i ditt tillägg.

Innehållsförteckning

9 Bläddra till fliken referens i menyraden. Välj knappen innehållsförteckning längst till vänster och välj "Anpassad innehållsförteckning."

10 Välj önskad formatering i dialogrutan innehållsförteckning som visas. Du kan till exempel välja att visa sidnummer eller inte, och avgöra vilka rubriker som ska ingå i tabellen.

11 Klicka på "OK" när du är klar formatering och innehållsförteckning infogas i dokumentet. Om du sedan ändrar till resten av dokumentet--till exempel rubriker byta eller lägga till sidor--kan du uppdatera tabellen.

Sidnumrering

12 Välj fliken Infoga i menyraden, klicka på "Page Number" och välj där du vill ange sidnumret--överst på sidan eller längst ner. Detta öppnar sidhuvud och sidfot fliken Design där du kan ytterligare definiera sidnumreringen.

13 Välj rubriken för den första sidan i ditt tillägg. Klicka på "Länk till föregående" inaktivera länken till föregående avsnitt, så kan du definiera en ny numrering i avsnittet navigering på fliken Design.

14 Välj "Page Number" från avsnittet sidhuvud och sidfot och välj var du vill att sidnumret att gå. Välj "Format sidnummer" att få upp en dialogruta som låter dig välja numreringsformatet--arabiska siffror, romerska siffror, eller alfabetiska-- och vad till att börja med.

Tips & varningar

  • Ändra alla formatmallar för rubriker och text i dokumentet med knappen Ändra format på höger sida i avsnittet format på fliken Start. Om du gör omfattande ändringar formatmallar för dokumentet och vill använda dem senare kan du spara din egen snabbformatsuppsättning med samma knapp.
  • Med funktionen Visa/Dölj--hittades på avsnittet stycke på fliken Start med ikonen ¶ - Visa alla icke-text information i dokumentet så att du kan se var alla avsnittsbrytningarna är.
  • Informationen i denna artikel gäller Microsoft Word 2013. Det kan variera något eller avsevärt med andra versioner eller produkter.