Yshopnoosa.com

Min Access Form brukar jag mata in Data

När du arbetar med en fil i programmet Microsoft Office Access 2010-databas, kan du anger nya data i ett befintligt formulär eller redigera formuläret för att uppfylla dina önskemål. Om du stöter på ett problem där du inte kan lägga till nya data i ett formulär, måste du felsöka orsaken. Den vanligaste anledningen för inte kunna tillträde en form är att formuläret är låst eller egenskap är ange stoppen en användare från att komma in nya data i formuläret.

Instruktioner

1 Öppna den Microsoft Access-databasfil som innehåller den form som du inte kan komma åt.

2 Högerklicka på formuläret och välj alternativet "Egenskaper". I dialogrutan Egenskaper kontrollerar "TillåtBorttagning," "AllowAdditions" och "AllowEdits" egenskaper alla "Ja."

3 Egenskapen "Låst" för formuläret till "Ja" om det är inställt till "Nej." Stäng dialogrutan.

4 Stäng Access-program om du fortfarande inte kan ange data i formuläret. Klicka på "Starta" från skrivbordet och klicka sedan på "Kontrollpanelen".

5 Klicka på alternativet "Program och dragen" och klicka på "Access 2010" programmet. Klicka på knappen "Ändra" och klicka sedan på "Reparera".

6 Klicka på knappen "Fortsätt" och sedan ge tid att slutföra reparationsprocessen. Starta om datorn och försök sedan öppna formuläret igen i Access.