Yshopnoosa.com

Hur man översätter DSR till RPT

Exchange-rapportdata i olika format ger mjukvaruutvecklare ett flexibelt sätt att integrera användardata i databasprogram. I Visual Basic .NET är rapportering Crystal Reports. Crystal Reports program kan konvertera en Microsoft Data rapport (".dsr" fil) till en Crystal-rapport (".rpt" fil) automatiskt. När en Data rapport konverteras, genereras en motsvarande Crystal rapporten. Den resulterande rapporten har samma design och tillgång till data som den ursprungliga rapporten. Ställa in "dsr" betänkande som ett objekt i Crystal Reports kan körbar fil du översätta ".dsr" filer till ".rpt"-filer för att använda funktionerna i Crystal Reports för Visual Studio .NET software.

Instruktioner

1 Öppna Visual Studio .NET Solution Explorer. Högerklicka på project-filen för att visa snabbmenyn.

2 Välj "Lägg till" och sedan på "Lägg till nytt objekt".

3 Välj "Crystal Report" området "Mallar" i rutan "Lägg till ny post". Klicka på "Öppna".

4 Markera "Från en befintlig rapport" i Crystal Report galleri och klicka sedan på "OK".

Välj "MS Data Report" från fältet "Filformat". Leta upp data rapport med tillägget ".dsr" som du vill översätta till rapporten ".rpt".

5 Klicka på "Arkiv" följt av "Spara" i "Crystal Report Designer" Spara ".rpt" rapporten.