Yshopnoosa.com

Ta bort en mappad enhet på Windows 7

En mappad enhet är en delad mapp i ett nätverk. I Windows kan du mappa en nätverksenhet som en enhetsbokstav, så du kan komma åt innehållet i listan Windows Explorer-enheter. Du kan dessutom konfigurera Windows för att ansluta till den mappade enheten varje gång du startar datorn. Om du inte längre behöver använda en mappad enhet, kan du koppla från den och ta bort det från listan enheter i Windows Explorer.

Instruktioner

1 Klicka på "Start" och välj "Dator".

2 Klicka på "Verktyg" fönstrets verktygsfält och välj "Koppla från nätverksenhet" Visa en lista över mappade enheter anslutna till datorn.

3 Välj den mappade enheten under "Network Drives" och klicka "OK" för att ta bort den mappade enheten.