Yshopnoosa.com

Hur man skriver på en bild i Microsoft Word för Windows Vista

Hur man skriver på en bild i Microsoft Word för Windows Vista

När du använder Microsoft Word i Windows Vista, kan inte du skriva på en bild helt enkelt genom att klicka och skriva som vanligt. Det finns dock en väg runt problemet. Genom att skapa en textruta och placera den över bilden, kan du skriva i textrutan så att texten visas på bilden. Även om en standardtext om du har en gedigen bakgrund och en kontrasterande disposition, kan du ta bort dessa element för att skapa ett tydligt, icke-beskrivs i textrutan så att endast ord som visas på bilden.

Instruktioner

1 Klicka på fliken "Infoga" i menyn menyfliksområdet.

2 Klicka på "Textruta" i avsnittet "Text" i menyfliksområdet. En meny droppar ner; Klicka på "Rita textruta," längst ned på menyn.

3 Klicka och dra för att placera textrutans gränser ovanpå bilden. Bandet kommer att växla till fliken "Format".

4 Klicka på knappen "Figurfyllning" nära mitten av i gruppen "Textruteformat" i menyfliksområdet. På den nedrullningsbara menyn, klicka på alternativet "Ingen fyllning".

5 Klicka på knappen "Kontur" i menyfliksområdet, nära knappen "Figurfyllning". Klicka på alternativet "Ingen kontur" på den nedrullningsbara menyn.

6 Skriv den text som du vill skriva på bilden, och kommer att visas i textrutan på bilden.