Yshopnoosa.com

Hur konvertera M4a till Wav i Linux

Att konvertera en fil från .m4a .wav-format i Linux är relativt enkel. För detta förfarande, kommer vi använda filen heter "exempel1" som exempelfilen. Du bör kunna utföra grundläggande terminal kommandon för att kunna slutföra självstudiekursen.

Instruktioner

1 Installera Faad2 filkonvertering codec. (Se resurser för mer information.)

2 Öppna en ny terminal-fönstret.

3 Navigera till den katalog där filen example1.m4a finns.

4 Skriv kommandot "faad example1.m4a" (utan citattecken) och tryck "Enter". Faad2 vilja då omvänd example1.m4a till example1.wav, ligger i samma mapp som examle1.m4a.

Tips & varningar

  • Om du vill konvertera alla .m4a filer i den mappen till .wav, kan du prova kommandot "faad *.m4a"