Yshopnoosa.com

Hur man skapar associativa arrayer i PHP

I PHP, eller Hypertext Preprocessor är en associerad array en som associerar ett index med ett värde. Detta skiljer sig från en numerärt indexerade array, där PHP automatiskt tilldelar en numrerad index till ett värde. Det finns tre olika sätt att skapa associerade arrayer i PHP: definiera matrisen på en linje, bryta upp array definitionen i flera rader och definiera matrisen på flera rader och senare fylla det.

Instruktioner

1 Skapa en associerad matris på en rad:

$age = array ("namn1" = > 27, "name2" = > 16, "name2" = > 5);

Ersätt "ålder" med valfritt namn en array och "namn" med några indexnamn för ditt val. Siffrorna representerar värdet av varje definierade index.

2 Skapa en associerad array på flera rader:

$age ['namn1'] = 27.

$age ['name2'] = 16.

$age ['name3'] = 5;

3 Skapar du en associerad matris på flera rader och del av matrisen senare:

$age = array ("namn1" = > 27);

andra linjer av php-kod $age ['name2'] = 16.

$age ['name3'] = 5;

I PHP, "#" betecknar en kommentar linje och läses inte av kompilatorn. Ersätt denna linje med fungerande PHP-kod.

Tips & varningar

  • Alla PHP-kod måste finnas inom "<? php"och"? >" taggar.