Yshopnoosa.com

Hur konvertera Java till EXE i Linux

Hur konvertera Java till EXE i Linux

Det kan komma en tid när du vill ha en Java eller .jar-fil vara körbar för användning på system som kör Windows i stället för Linux. Men du inte kan skapa faktiska .exe-fil från en .jar, kan du göra Java filen körbar i sin egen form.

Instruktioner

1 Skapa en mapp i din hem adress listen alarmerat \"Java\" och sätta de filer du vill konvertera till mappen. Byta namn på filer med en. java.txt förlängning till .java.

2 Öppna en Terminal kommandorad och ange följande kommando, följt av \"Enter:\"

javac DiveLog.javajar cvfm DiveLog.jar mymanifest DiveLog.class DiveLog\$1.class DiveLog\$2.class Welcome.class

Detta skapar en batch-fil.

3 Dubbelklicka på kommandofilen och det skapar en fil som heter \"DiveLog.class\" genom att sammanställa ansökan. Nu kan du klicka på denna fil för att köra Java originalfilen.